jobsawasdee.com
ลืมรหัสผ่าน  
        
หน้าแรก สมัครสมาชิก ตำแหน่งงานว่าง ใบสมัครงาน อัตราค่าสมาชิก ติดต่อเรา
 คำถามที่พบบ่อย?  
 

การค้นหา   ตำแหน่งงานที่สนใจ  

   


การเรียงลำดับ   ตามตำแหน่ง  ประสบการณ์ วุติการศึกษา เงินเดือน อายุ  จังหวัดที่อยู่ วันที่ลงทะเบียน

= เก็บลงแฟ้ม  
  1 2 3 4     
 สถาปนิก
 เขียนแบบ
ประสบการณ์   22 ปี
เงินเดือน   มากกว่า 30,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ ชาย อายุ 40 ปี จังหวัด สงขลา
การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี การจัดการงานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปวส. ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม วิทยาลัยเทคนิคยะลา
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  28 มี.ค. 60
 ธุรการ
 คีย์ข้อมูล
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   10,001 - 12,000
วุติการศึกษา   ปวช./มัธยมศึกษา  
เพศ ชาย อายุ 30 ปี จังหวัด กรุงเทพมหานคร
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวช./มัธยมศึกษา ไทย-สังคม โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
โปรดเลือก
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  28 มี.ค. 60
 นักวิชาการสาธารณสุข
 เจ้าหน้าที่ประจำคลินิก
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   12,001 - 15,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 23 ปี จังหวัด อุตรดิตถ์
การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์ คณิต รร.น้ำริดวิทยา
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  27 มี.ค. 60
 พนักงานทั่วไป
 พนักงานทั่วไป
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   9,001 - 10,000
วุติการศึกษา   ปวส.  
เพศ ชาย อายุ 20 ปี จังหวัด เชียงใหม่
การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวส. อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
ปวช./มัธยมศึกษา อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  27 มี.ค. 60
 บัญชี-การเงิน
 เลขานุการ
ประสบการณ์   7 ปี
เงินเดือน   12,001 - 15,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 31 ปี จังหวัด เชียงใหม่
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ปวช./มัธยมศึกษา การบัญชี โรงเรียนพณิชยการลานนา
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  27 มี.ค. 60
 นิติกร
ประสบการณ์   27 ปี
เงินเดือน   ไม่ระบุ
วุติการศึกษา   ปริญญาโท  
เพศ ชาย อายุ 50 ปี จังหวัด อุดรธานี
การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาโท นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  27 มี.ค. 60
 ธุรการ
ประสบการณ์   1 ปี
เงินเดือน   9,001 - 10,000
วุติการศึกษา   ปวส.  
เพศ หญิง อายุ 24 ปี จังหวัด เชียงใหม่
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวส. การจัดการสำนักงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
ปวช./มัธยมศึกษา บัญชี โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  27 มี.ค. 60
 พนักงานขับรถ
 พนักงานขับรถ
ประสบการณ์   1 ปี
เงินเดือน   15,001 - 20,000
วุติการศึกษา   ปวส.  
เพศ ชาย อายุ 21 ปี จังหวัด เชียงใหม่
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวส. เทคนิคยานยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่
ปวช./มัธยมศึกษา อังกฤษ-ฝรั่งเศส โรงเรียนดาราวิทยาลัย
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  27 มี.ค. 60
 ควบคุมคุณภาพ
 ประกันคุณภาพ
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   9,001 - 10,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ ชาย อายุ 30 ปี จังหวัด ลำปาง
การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี วิทยาศสาตร์เทคโนโลยีการอาหาร มหาลัยราชภัฏลำปาง
ปวช./มัธยมศึกษา สามัญ - วิทย์คณิต โรงเรียนวังเหนือวืทยา
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  26 มี.ค. 60
 ผู้ช่วยผู้จัดการ
 เจ้าหน้าการตลาด
ประสบการณ์   2 ปี
เงินเดือน   10,001 - 12,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ ชาย อายุ 24 ปี จังหวัด เชียงราย
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ปวช./มัธยมศึกษา ศิลป์คำนวณ ร.ร.ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  26 มี.ค. 60
 นักแปลอิสระ
 แปลภาษา
ประสบการณ์   36 ปี
เงินเดือน   ไม่ระบุ
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 59 ปี จังหวัด นครราชสีมา
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี รัฐศาสตร์การทูต มหาวิทยาลัย รามคำแหง
ปวช./มัธยมศึกษา ศิลป์ฝรั่งเศส โรงเรียน สาธิตปทุมวัน
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  25 มี.ค. 60
 ครู
ประสบการณ์   1 ปี
เงินเดือน   15,001 - 20,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 24 ปี จังหวัด นครพนม
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  25 มี.ค. 60
 พนักงาน
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   ไม่ระบุ
วุติการศึกษา   ต่ำกว่ามัธยมศึกษา  
เพศ หญิง อายุ 16 ปี จังหวัด กรุงเทพมหานคร
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ต่ำกว่ามัธยมศึกษา ศิลป์ คำนวณ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
ต่ำกว่ามัธยมศึกษา
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  25 มี.ค. 60
 คลังสินค้า
 การตลาด
ประสบการณ์   8 ปี
เงินเดือน   9,001 - 10,000
วุติการศึกษา   ปวช./มัธยมศึกษา  
เพศ ชาย อายุ 29 ปี จังหวัด ศรีสะเกษ
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวช./มัธยมศึกษา คณิต-วิทย์ รร.ไกรภักดีวิทยาคม
ปริญญาตรี บริหารการจัดการ ม.เวสเทิร์น
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  24 มี.ค. 60
 ทั่วไป
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   ไม่ระบุ
วุติการศึกษา   ต่ำกว่ามัธยมศึกษา  
เพศ ชาย อายุ 21 ปี จังหวัด ปทุมธานี
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ต่ำกว่ามัธยมศึกษา - โรงเรียนบ้านโคกยาว
โปรดเลือก
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  24 มี.ค. 60
 ครูประจำชั้น
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   ไม่ระบุ
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 23 ปี จังหวัด กรุงเทพมหานคร
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต ร.ร. หนองบัวพิทยาคาร
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  24 มี.ค. 60
 งานทัวร์ทั้งหมด
 งานทัวร์ทั้งหมด
ประสบการณ์   3 ปี
เงินเดือน   20,001 - 30,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 27 ปี จังหวัด กรุงเทพมหานคร
การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี มนุษยศาสตร์ การท่องเที่ยวและโรงแรม มหาวิทยาลัย กรุงเทพ
ปวช./มัธยมศึกษา ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส ฌรงเรียนสตรีวิทยา 2
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  24 มี.ค. 60
 ฝ่ายผลิต
ประสบการณ์   2 ปี
เงินเดือน   8,001 - 9,000
วุติการศึกษา   ปวช./มัธยมศึกษา  
เพศ ชาย อายุ 23 ปี จังหวัด ปทุมธานี
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวช./มัธยมศึกษา ไม่มี กศน.วัดพืชอุดม
ต่ำกว่ามัธยมศึกษา วัดบึงทองหลาง
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  23 มี.ค. 60
 ขับรถ
 ขับรถ
ประสบการณ์   3 ปี
เงินเดือน   12,001 - 15,000
วุติการศึกษา   ปวช./มัธยมศึกษา  
เพศ ชาย อายุ 24 ปี จังหวัด ปราจีนบุรี
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวช./มัธยมศึกษา ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิค วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี
ปวช./มัธยมศึกษา ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิก วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  22 มี.ค. 60
 บริการ
ประสบการณ์   2 ปี
เงินเดือน   ไม่ระบุ
วุติการศึกษา   ปวช./มัธยมศึกษา  
เพศ ชาย อายุ 18 ปี จังหวัด เชียงใหม่
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวช./มัธยมศึกษา ภาษาจีน โรงเรียน วชิราลัย เชียงใหม่
ปวช./มัธยมศึกษา โรงเรียน หหางดงรัฐราษฎร์ อุปถัมภ์
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  22 มี.ค. 60
 
= เก็บลงแฟ้ม  
  1 2 3 4     

 
ติดต่อสอบถาม webmaster@jobsawasdee.com  

Menu   Link www.jobsawasdee.com Copyright ©2013
 หน้าแรก  สมัครสมาชิก  www.jobnorththailand.com  
 ตำแหน่งงานว่าง  ติดต่อเรา  www.jobesan.com
 ใบสมัครงาน    www.jobtai.com