ค้นหาจาก
    การตลาด/การขาย
    ประสานงานกับลูกค้า ติดต่อซื้อขาย
  ประสบการณ์1 ปี
  เงินเดือน9,001 - 10,000
  วุติการศึกษาปวส.
  เพศหญิง
  อายุ22 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวส. การตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
  ปวช./มัธยมศึกษา การขาย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 23 ส.ค. 60
    ผู้ช่วยกุ๊ก
    พนักงานสปา
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศหญิง
  อายุ23 ปี
  จังหวัดเพชรบูรณ์
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา การโรงเเรมและการท่องเที่ยว วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
  ปวช./มัธยมศึกษา นิยมศิลป์อนุสรณ์
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 23 ส.ค. 60
    ครูพี่เลี้ยง
    บาริสต้า
  ประสบการณ์1 ปี
  เงินเดือน9,001 - 10,000
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศหญิง
  อายุ31 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา เลือกเสรี ก.ศ.น พุทธิโศภณ
  ปวช./มัธยมศึกษา โรงเรียนไชยโรจน์วิทยา
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 23 ส.ค. 60
    แม่บ้าน
  ประสบการณ์19 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปวส.
  เพศหญิง
  อายุ39 ปี
  จังหวัดขอนแก่น
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวส. การตลาด เทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  ปวช./มัธยมศึกษา การขาย เทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 22 ส.ค. 60
    พนังงานทั่วไป
    พนักงานทั่วไป
  ประสบการณ์2 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ24 ปี
  จังหวัดตาก
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
  ปวส. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 21 ส.ค. 60
    พนักงานบัญชี
    พนักงานธุรการ
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ23 ปี
  จังหวัดลำปาง
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
  ปวส. การบัญชี วิทยาลัยการอาชีพเถิน
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 21 ส.ค. 60
    นักวิจัย, อนุรักษ์พลังงาน
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ24 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี พลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนยุพราชวิยาลัย เชียงใหม่
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 21 ส.ค. 60
    ครูสอนไทยสำหรับต่างชาติ
  ประสบการณ์6 ปี
  เงินเดือน20,001 - 30,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ27 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี อาหารและโภชนาการ ม. เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 20 ส.ค. 60
    บริการ
    ธุรการ
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือนไม่ระบุ
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ25 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
  ปวช./มัธยมศึกษา โรงเรียนเชตุพนศึกษา
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 20 ส.ค. 60
    Process Engineer
    พนักงานขับรถรับ,ส่งสินค้า 4 ล้อ ประจำต่างจังหวัด
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ23 ปี
  จังหวัดลำพูน
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 20 ส.ค. 60
    เจ้าหน้าที่การตลาด
    customer service
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ22 ปี
  จังหวัดลำปาง
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 19 ส.ค. 60
    การ์ดตามผับ
  ประสบการณ์11 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ35 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
  ปวช./มัธยมศึกษา ช่างยนต์ วิ วิทวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 19 ส.ค. 60
    -
    -
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือนไม่ระบุ
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ23 ปี
  จังหวัดนนทบุรี
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี ชีววิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 17 ส.ค. 60
    ตัดต่อ
    กราฟฟิค
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ23 ปี
  จังหวัดอุตรดิตถ์
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
  ปวช./มัธยมศึกษา โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 16 ส.ค. 60
    เจ้าหน้าที่เกษตร
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ23 ปี
  จังหวัดลำพูน
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี พืชสวนประดับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 16 ส.ค. 60
    ได้ทุกตำแหน่ง ขอแค่สอนงาน
    ได้ทุกตำแหน่ง ขอแค่สอนงาน
  ประสบการณ์6 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ26 ปี
  จังหวัดลำพูน
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  ปวส. บริการธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 15 ส.ค. 60
    สถาปนิก
    สถาปนิก
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ23 ปี
  จังหวัดเชียงราย
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี สถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนพานพิทยาคม
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 14 ส.ค. 60
    พนัก
    พนักงาน
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปวส.
  เพศหญิง
  อายุ23 ปี
  จังหวัดสระบุรี
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวส. การตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษา
  ปวช./มัธยมศึกษา - ศูนย์นอกระบบตามอัศยาศัย
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 14 ส.ค. 60
    Receptionist, Front office
    Customer service
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ22 ปี
  จังหวัดปทุมธานี
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ปวช./มัธยมศึกษา ภาษาฝรั่งเศส โรงเรียนปทุมวิไล
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 13 ส.ค. 60
    ธุรการ ประชาสัมพันธ์ call center
  ประสบการณ์10 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ34 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิตฯ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 12 ส.ค. 60
เก็บลงแฟ้ม = เก็บลงแฟ้ม
สมัครงาน ออนไลน์ = สมัครงานออนไลน์