ค้นหาจาก
    ธุรการ
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือนไม่ระบุ
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศหญิง
  อายุ45 ปี
  จังหวัดลำปาง
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา ทั่วไป กศน.สมุทรปราการ
  ปวช./มัธยมศึกษา โรงเรียนสายน้ำผึ้ง
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 16 ต.ค. 60
    เจ้าหน้าที่วิจัย
    นักวิชาการเกษตร
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ23 ปี
  จังหวัดสกลนคร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี พืชศาสตร์ มหาวิทยาลับราชภัฏสกลนคร
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิตฯ โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 16 ต.ค. 60
    งานประจำ
  ประสบการณ์3 ปี
  เงินเดือน9,001 - 10,000
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศหญิง
  อายุ23 ปี
  จังหวัดตรัง
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต วิจิตตราพิทยา
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 15 ต.ค. 60
    1
    2
  ประสบการณ์7 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ31 ปี
  จังหวัดสงขลา
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี ภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยทักษิณ
  ปวช./มัธยมศึกษา อังกฤษ ญี่ปุ่น โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 15 ต.ค. 60
    ขับรถผู้บริหาร
    งานธุรการ
  ประสบการณ์35 ปี
  เงินเดือนไม่ระบุ
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศชาย
  อายุ56 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา การตลาด ดุสิตพาณิชยการ
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 14 ต.ค. 60
    พนักงาน
    พนักงาน
  ประสบการณ์2 ปี
  เงินเดือน9,001 - 10,000
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศชาย
  อายุ23 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา ปวช. วิทยาลัยการอาชีพฝาง
  ต่ำกว่ามัธยมศึกษา อนุบาล-มัธยมปีที่3 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 12 ต.ค. 60
    ป้อนข้อมูล, ประสานงานทั่วไป
  ประสบการณ์2 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ24 ปี
  จังหวัดเชียงราย
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  ปวช./มัธยมศึกษา
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 12 ต.ค. 60
    บริการ
  ประสบการณ์10 ปี
  เงินเดือนไม่ระบุ
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศหญิง
  อายุ30 ปี
  จังหวัดกำแพงเพชร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์คณิต กศน
  ปวช./มัธยมศึกษา บันชี ลาซาลโชติรวี
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 12 ต.ค. 60
    หัวหน้าช่างแอร์
  ประสบการณ์16 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปวส.
  เพศชาย
  อายุ38 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวส. อิเล็คทรอนิกส์ โปลิเทคนิคลานนา
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 11 ต.ค. 60
    หัวหน้าทีม ผู้ช่วยผู้จัดการ
    ผู้จัดการ
  ประสบการณ์13 ปี
  เงินเดือนไม่ระบุ
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ43 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี โฆษณาและการตลาด มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 11 ต.ค. 60
    Spa reception
    แพทย์แผนไทย
  ประสบการณ์1 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ24 ปี
  จังหวัดภูเก็ต
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การแพทย์แผนไทยบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
  ปวช./มัธยมศึกษา - โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ิ ภูเก็ต
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 11 ต.ค. 60
    ผู้ช่วยพยาบาลNA
    เวชระเบียน
  ประสบการณ์10 ปี
  เงินเดือน9,001 - 10,000
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศหญิง
  อายุ30 ปี
  จังหวัดนนทบุรี
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา ศิลป์-ภาษา โรงเรียนพนมดงรักวิทยา
  ปวส. การดูแลเด็กและผู้สูงอายุ โรงเรียนรามบริรักษ์การบริบาล
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 11 ต.ค. 60
    แพทย์แผนไทย
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ22 ปี
  จังหวัดสงขลา
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี แพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ วรนารีเฉลิม
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 10 ต.ค. 60
    พนักงาน
  ประสบการณ์9 ปี
  เงินเดือน9,001 - 10,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ31 ปี
  จังหวัดเพชรบูรณ์
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี สัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 10 ต.ค. 60
    reception
    -
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ22 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 8 ต.ค. 60
    -
    -
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ23 ปี
  จังหวัดน่าน
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 6 ต.ค. 60
    ควบคุมคุณภาพ
    พนักงานขายหรือต้อนรับ
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ23 ปี
  จังหวัดลำปาง
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต บุญวาทย์วิทยาลัย
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 6 ต.ค. 60
    เข้ากะก็ได้ไม่เข้ากะก็ได้
    เข้ากะก็ได้ไม่เข้ากะก็ได้
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปวส.
  เพศหญิง
  อายุ21 ปี
  จังหวัดสระบุรี
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวส. การตลาด วิ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
  ปวช./มัธยมศึกษา การขาย วิ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 5 ต.ค. 60
    ประสานงาน
  ประสบการณ์1 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ24 ปี
  จังหวัดกำแพงเพชร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี พลศึกษา มรภ.กำแพงเพชร
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต รร.เฉลิมพระเกียรติฯกำแพงเพชร
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 5 ต.ค. 60
    เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
  ประสบการณ์5 ปี
  เงินเดือน20,001 - 30,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ29 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี ผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง มหาวิทยาลัยรังสิต
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 4 ต.ค. 60
เก็บลงแฟ้ม = เก็บลงแฟ้ม
สมัครงาน ออนไลน์ = สมัครงานออนไลน์