jobsawasdee.com
ลืมรหัสผ่าน  
        
หน้าแรก สมัครสมาชิก ตำแหน่งงานว่าง ใบสมัครงาน อัตราค่าสมาชิก ติดต่อเรา
 คำถามที่พบบ่อย?  
 

การค้นหา   ตำแหน่งงานที่สนใจ  

   


การเรียงลำดับ   ตามตำแหน่ง  ประสบการณ์ วุติการศึกษา เงินเดือน อายุ  จังหวัดที่อยู่ วันที่ลงทะเบียน

= เก็บลงแฟ้ม  
  1 2 3 4     
 -
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   15,001 - 20,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ ชาย อายุ 30 ปี จังหวัด นนทบุรี
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ปวส. ช่างยนต์ เทคโนโลยีพระรามหก
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  29 เม.ย. 60
 บัญชี
 ธุรการ
ประสบการณ์   3 ปี
เงินเดือน   10,001 - 12,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 26 ปี จังหวัด เชียงใหม่
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  28 เม.ย. 60
 ครูชีววิทยา
 งานทะเบียน ธุรการ
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   15,001 - 20,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 23 ปี จังหวัด ชุมพร
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี ชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จังหวัดชุมพร
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  28 เม.ย. 60
 ํุธุรการ
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   ไม่ระบุ
วุติการศึกษา   ปวส.  
เพศ หญิง อายุ 38 ปี จังหวัด นนทบุรี
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวส. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์
โปรดเลือก
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  28 เม.ย. 60
 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
 สมุห์บัญชี
ประสบการณ์   13 ปี
เงินเดือน   มากกว่า 30,000
วุติการศึกษา   ปริญญาโท  
เพศ ชาย อายุ 36 ปี จังหวัด เชียงใหม่
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาโท การบัญชี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กำลังศึกษาอยู่ เรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์)
ปริญญาตรี การบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี (มหาวิทยาลัยธนบุรี)
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  28 เม.ย. 60
 สอนพิเศษ อังกฤษ ไทย
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   ไม่ระบุ
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ ชาย อายุ 48 ปี จังหวัด เชียงใหม่
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี Management วิทยาลัย มิชชั่น
ปวช./มัธยมศึกษา Math - Sc. (First Class) Chaingmai Academy
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  28 เม.ย. 60
 พี่เลี้ยงเด็ก
 พนักงานขายสินค้า พนักงานต้อนรับ
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   9,001 - 10,000
วุติการศึกษา   ปวช./มัธยมศึกษา  
เพศ หญิง อายุ 2560 ปี จังหวัด เชียงใหม่
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา
ปวช./มัธยมศึกษา
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  28 เม.ย. 60
 พนักงาน
 พนักงาน
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   10,001 - 12,000
วุติการศึกษา   ปวส.  
เพศ หญิง อายุ 21 ปี จังหวัด ชลบุรี
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวส. การบัญชี ดาราสมุทรบริหารธุรกิจ
ปวช./มัธยมศึกษา การบัญชี ดาราสมุทรบริหารธุรกิจ
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  27 เม.ย. 60
 ครูวิทยาศาสตร์
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   15,001 - 20,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 24 ปี จังหวัด น่าน
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  27 เม.ย. 60
 ธุรการ
 ธุรการ
ประสบการณ์   4 ปี
เงินเดือน   12,001 - 15,000
วุติการศึกษา   ปวช./มัธยมศึกษา  
เพศ หญิง อายุ 26 ปี จังหวัด ภูเก็ต
การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวช./มัธยมศึกษา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุกิจภาคใต้
ปวช./มัธยมศึกษา - สวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  27 เม.ย. 60
 บุคคล
 การเงิน
ประสบการณ์   3 ปี
เงินเดือน   10,001 - 12,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 2560 ปี จังหวัด เชียงใหม่
การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ปริญญาตรี อังกฤษ-จีน โรงเรียนดาราวิทยาลัย
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  27 เม.ย. 60
 -
 แปล ล่าม
ประสบการณ์   3 ปี
เงินเดือน   20,001 - 30,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 22 ปี จังหวัด กรุงเทพมหานคร
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี แพทย์แผนจีน จันทรเกษม
ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์คณิต โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  26 เม.ย. 60
 เจ้าหน้าที่ธุรการและฝ่ายบุคคล
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   12,001 - 15,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 25 ปี จังหวัด เชียงใหม่
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี การแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต
โปรดเลือก
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  26 เม.ย. 60
 พนักงานทั่วไป
 พนักงานทั่วไป
ประสบการณ์   21 ปี
เงินเดือน   ไม่ระบุ
วุติการศึกษา   ต่ำกว่ามัธยมศึกษา  
เพศ ชาย อายุ 35 ปี จังหวัด กรุงเทพมหานคร
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ต่ำกว่ามัธยมศึกษา - น้ำชลชนานุกูล
ปวช./มัธยมศึกษา - ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  26 เม.ย. 60
 ครูนาฎศิลป์, ครูอนุบาล, ครูธุรการ
ประสบการณ์   4 ปี
เงินเดือน   15,001 - 20,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 28 ปี จังหวัด สมุทรปราการ
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี เอกนาฏศิลป์ไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ปวช./มัธยมศึกษา นาฎศิลป์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์ วังหน้า กรมศิลปากร
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  26 เม.ย. 60
 พนักงานต้อนรับ
 พนักงานต้อนรับ
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   15,001 - 20,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 22 ปี จังหวัด อุบลราชธานี
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
โปรดเลือก
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  25 เม.ย. 60
 ผู้ช่วย
 จัดเรียงสินค้า
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   ไม่ระบุ
วุติการศึกษา   ปวช./มัธยมศึกษา  
เพศ หญิง อายุ 18 ปี จังหวัด ลำปาง
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวช./มัธยมศึกษา อังกฤษ จีน ประชาวิทย์
ปวช./มัธยมศึกษา
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  25 เม.ย. 60
 08.00-17.00
 08.00-17.00
ประสบการณ์   2 ปี
เงินเดือน   10,001 - 12,000
วุติการศึกษา   ปวช./มัธยมศึกษา  
เพศ หญิง อายุ 22 ปี จังหวัด สมุทรปราการ
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวช./มัธยมศึกษา การบัญชี วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย
ปวช./มัธยมศึกษา - รร.บ้านหัวหนองแวง
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  25 เม.ย. 60
 พนักงานบัญชี
 พนักงานธุรการ
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   12,001 - 15,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 25 ปี จังหวัด สุราษฎร์ธานี
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
ปวส. การตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  25 เม.ย. 60
 ลูกค้าสัมพันธ์
 ผู้ช่วยผู้จัดการ
ประสบการณ์   9 ปี
เงินเดือน   12,001 - 15,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 32 ปี จังหวัด พะเยา
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
โปรดเลือก
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  25 เม.ย. 60
 
= เก็บลงแฟ้ม  
  1 2 3 4     

 
ติดต่อสอบถาม webmaster@jobsawasdee.com  

Menu   Link www.jobsawasdee.com Copyright ©2013
 หน้าแรก  สมัครสมาชิก  www.jobnorththailand.com  
 ตำแหน่งงานว่าง  ติดต่อเรา  www.jobesan.com
 ใบสมัครงาน    www.jobtai.com