ประเภทสมาชิก FREE MEMBER
  สามารถใช้งานได้ ฟรี
ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีเก็บย้อนหลัง ไม่หมดอายุ
 ประกาศตำแหน่งงานว่าง สูงสุด 8 ตำแหน่ง
(เพิ่ม ลบ แก้ไข ได้เองตลอดเวลา)
 ค้นหาประวัติผู้สมัคร สูงสุด 1,000 ใบ
 เพิ่ม ลบ แก้ไข ตำแหน่งงาน
 ระบบสมัครงาน online
 แฟ้มผู้สมัคร
 เพิ่ม โลโก้ บริษัท
 เพิ่ม รูปภาพ บริษัท
 เพิ่ม แผนที่ บริษัท