งาน หางาน สมัครงาน
ลืมรหัสผ่าน
        สมัครสมาชิก ประกาศงาน ฟรี
หน้าแรก สมัครสมาชิก ตำแหน่งงานว่าง ใบสมัครงาน ประกาศงานว่าง ฟรี ติดต่อเรา
คำถามที่พบบ่อย?  
 
 

   

ช่างเทคนิคอากาศยานและเครื่องยนต์
  กลุ่มที่ 1 บุคลิกภาพแบบจริงจังไม่คิดฝัน นิยมความจริง (Realistic)
ชื่ออาชีพ
  ช่างเทคนิคอากาศยานและเครื่องยนต์, ช่างซ่อมเครื่องจักรกลอากาศยาน Aircraft Maintenance Technician Mechanic Repairman, Aircarft Engineering
รหัสอาชีพ
  8-44.20 (TSCO) 7232 (ISCO)
นิยามอาชีพ
  ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้ ทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการตรวจอุปกรณ์ และซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์ มีความรอบรู้ ระบบการทำงานภายในอากาศยาน เช่น ระบบลำตัว และไฮดรอลิกส์ ระบบไฟฟ้า ทำหน้าที่ซ่อม และแก้ไขข้อขัดข้องของระบบต่างๆ ในอากาศยาน เป็นต้น
ลักษณะของงานที่ทำ
  ตรวจซ่อมแก้ไขข้อขัดข้อง อากาศยาน และตรวจซ่อมตามกำหนดระยะเวลา
เตรียมอากาศยานให้พร้อมทุกระบบ (เครื่องยนต์ ลำตัว และไฮดรอลิกส์ ไฟฟ้า) ก่อนส่งอากาศยานขึ้นบิน หรือในการฝึกอบรม
ดูแลรักษาการใช้เครื่องมือกลพิเศษ (Special Tools) ทุกชนิดที่ใช้เฉพาะกับอากาศยานแบบที่ตนรับผิดชอบใช้ และบำรุงรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ์ภาคพื้นดิน
ติดตาม และแก้ไขคู่มือ คำสั่ง คำแนะนำ ทางด้านช่าง ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับอากาศยานในความ รับผิดชอบของตนให้ทันสมัยตามแจ้งความหรือคำแนะนำทางเทคนิคอยู่ตลอดเวลา
ดูแลรักษาความสะอาดอากาศยานให้สะอาดอยู่เสมอ
ตรวจอุปกรณ์ที่เสีย เพื่อให้ทราบถึงลักษณะและจุดที่เสีย เช่น ใบพัด ถังน้ำมัน ล้อ ปีก ระบบไฟฟ้า เป็นต้น
ซ่อมหรือให้บริการ และซ่อมเครื่องจักรเครื่องยนต์ของอากาศยาน ทำงานเกี่ยวกับเครื่องยนต์ไอพ่นเครื่องยนต์ลูกสูบ เครื่องยนต์กังหัน ไอน้ำ หรือเครื่องยนต์ประเภทอื่นๆ ซึ่งต้องใช้ความรู้เป็นพิเศษ
ถอดอุปกรณ์ออกทั้งหมด หรือแต่เพียงบางส่วนเพื่อเอาส่วนที่เสีย หรือชำรุดออก
ซ่อมชิ้นส่วน หรือเปลี่ยนชิ้นส่วน
ประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกัน โดยใช้เครื่องมือช่วยในการประกอบตามความจำเป็นเพื่อให้การประกอบชิ้นส่วนเป็นไปอย่างถูกต้อง
ทดสอบอุปกรณ์ที่ประกอบใหม่ และปรับตามความจำเป็น
ตรวจสอบ ปรับ และหยอดน้ำมันหล่อลื่นอุปกรณ์เป็นครั้งคราว หรือสั่งให้ผู้ช่วยทำงานดังกล่าว ตลอดจนทำงานอื่นๆที่เกี่ยวกับการบำรุงรักษาเครื่องกลอากาศยานให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี
อาจเชื่อมประสาน และบัดกรีส่วนต่างๆ
อาจตรวจตราอากาศยานที่จอดอยู่ เพื่อตรวจสอบ และแก้ไขเครื่องจักรกลที่ชำรุดเสียหาย
ตรวจสอบเครื่องยนต์ชิ้นส่วนของเครื่องยนต์และอุปกรณ์ต่างๆ ก่อนทำการบิน
ให้บริการ และซ่อมอากาศยานในขณะกำลังบิน และแนะนำนักบินเกี่ยวกับเครื่องยนต์ คอยตรวจดูเครื่องวัดมิเตอร์ และเครื่องมือประกอบการบินอย่างอื่น เพื่อกันความผิดพลาดทางเทคนิค
ตรวจข้อขัดข้องของเครื่องยนต์ และทำงานซ่อมด่วน และซ่อมเล็กน้อย พร้อมทั้งแจ้งนักบินทราบถึงข้อขัดข้องต่างๆ
บันทึกรายงานเกี่ยวกับเครื่องยนต์ และการปฏิบัติงานของอากาศยาน ตลอดจนข้อขัดข้องที่เกิดขึ้น และการซ่อมแซมในระหว่างทำการบิน
สภาพการจ้างงาน
  ผู้ประกอบอาชีพช่างเทคนิคอากาศยาน และเครื่องยนต์ ที่ทำงานในภาครัฐวิสาหกิจ เช่น บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชน หรือภาคเอกชน เช่น บริษัทบางกอกแอร์เวย์ ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาและอาจมีค่าวิชาเพิ่มให้สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ สำหรับผู้ที่สำเร็จปริญญาตรี หรืออนุปริญญาจากหลักสูตรช่างอากาศยานและเครื่องยนต์ (Aircraft Maintenance)จากสถาบันการบินพลเรือนที่ยังไม่มี ประสบการณ์ในการทำงานได้รับเงินเดือนประมาณ 8,000-9,000 บาทส่วนโบนัสขึ้นอยู่กับผลประกอบการ
ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้โดยปกติปฏิบัติงานวันละ 8 ชั่วโมง แต่บางหน่วยงานที่มีความจำเป็นต้องมี ช่างเทคนิคอากาศยาน และเครื่องยนต์ทำงานตลอด 24 ชั่วโมง ก็จะต้องทำงานเป็นกะ โดยทำงาน กะละ 8 ชั่วโมง ผู้ที่ทำงานในกะดึก คือรอบที่สามอาจจะได้รับค่าจ้างพิเศษ ในการทำงานอาจมีการ หมุนเวียนกันปฏิบัติงานตามรอบของกะ และอาจต้องทำงานวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดอื่นๆ ด้วย ซึ่งผู้ปฏิบัติงานจะได้รับค่าจ้างพิเศษในการทำงานวันหยุด
สภาพการทำงาน
  ประกอบอาชีพนี้ปฏิบัติงานเหมือนช่างทั่วไปเกี่ยวกับงานซ่อมบำรุงที่ต้องกระทำตามแผนเป็นส่วนใหญ่แต่ในบางโอกาสอาจต้องทำงานนอกแผน เนื่องจากอากาศยานมีข้อขัดข้องก่อนครบกำหนดเวลาเข้ารับการซ่อมบำรุงตามแผน ดังนั้นงานช่างซ่อมบำรุงอากาศยานจึงต้องเป็นผู้ที่มีความคล่องตัว สามารถปฏิบัติงานได้ทุกเวลาและอย่างต่อเนื่อง เพื่อจัดเตรียมอากาศยานให้พร้อมทำการบินได้ตามกำหนดเวลา
งานช่างเทคนิคอากาศยาน และเครื่องยนต์ เป็นงานหนักที่ท้าทายกับเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้งที่ต้องการทักษะค่อนข้างสูงในการวิเคราะห์ปัญหา มีความละเอียดรอบคอบ เปื้อนสกปรก ร้อนบางครั้งต้องทำงานใต้ท้องเครื่องอากาศยาน อาจต้องทำงานในที่แคบๆ ใช้มือ และอุปกรณ์เครื่องมือทางการช่างช่วยในการทำงาน นอกจากการทำงานติดตั้ง และซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลอากาศยานในภาคพื้นดิน โดยการตรวจสอบเครื่องยนต์ชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ และอุปกรณ์ต่างๆ ให้เรียบร้อยพร้อมที่จะทำการบิน และในการบินบางครั้งต้องมีช่างเทคนิคอากาศยาน และเครื่องยนต์ที่ต้องให้บริการ และซ่อมอากาศยานในขณะกำลังบินในกรณีมีปัญหาเครื่องยนต์ขัดข้องโดยผู้ที่ทำหน้าที่นี้ต้องมีใบอนุญาตในการประกอบอาชีพช่างเทคนิคอากาศยาน และเครื่องยนต์
ผู้ประกอบอาชีพนี้ในระดับปฏิบัติงานจะทำงานในบริเวณสนามบิน ซึ่งต้องมีช่างเทคนิคอากาศยาน และเครื่องยนต์ประจำทุกสนามบินทั่วประเทศ บางครั้งอาจต้องปฏิบัติหน้าที่ในสนามบินในต่างจังหวัด
คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
  ผู้ประกอบอาชีพช่างเทคนิคอากาศยาน และเครื่องยนต์ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. ได้รับอนุปริญญาในหลักสูตรวิชาบำรุงรักษาอากาศยาน ( Aircraft Maintenance) หรือสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ซึ่งสามารถสอบขอรับใบอนุญาตในการประกอบอาชีพพิเศษนี้เพื่อปรับเพิ่มค่าวิชาชีพได้
2. ภาษาติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี สนใจ และศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และไม่ตาบอดสี
3. เป็นเพศชายเนื่องจากงานช่างต้องปีนตรวจซ่อมเครื่องอากาศยาน และทำงานช่างที่อาจจะต้อง ทำงานยกของหนัก และอันตราย จึงไม่เหมาะสำหรับเพศหญิง
4. มีความอดทน มีปฏิภาณไหวพริบดี มีสำนึกในความปลอดภัย และการตัดสินใจในการแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้รวดเร็วมีความสามารถในการติดต่อประสานงาน และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
5. มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย มีความกล้าหาญ สามารถตัดสินใจ และแก้ปัญหา เฉพาะหน้าได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว มีความมั่นใจในตนเอง ละเอียดรอบคอบ มีความจำดี ช่างสังเกต
6. ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกตำแหน่งหากไม่ได้รับการอบรมในเทคนิคการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล อากาศยาน จะถูกส่งเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิชาบำรุงรักษาอากาศยาน(Aircraft Maintenance) ในสถาบันที่ทางราชการรับรอง เช่น สถาบันการบินพลเรือน เป็นต้น โดยใช้ระยะเวลาอบรมประมาณ 67 สัปดาห์ ซึ่งต้อง ศึกษาหลักสูตรเทคนิคการบินภาคภาษาอังกฤษ (Aviation Technical English Course) ใช้เวลา 20 สัปดาห์ และหลักสูตรการบำรุงรักษาอากาศยาน(Aircraft Maintenance) เป็นเวลา 2 ปี

ผู้ที่จะประกอบอาชีพนี้ ควรจะเตรียมความพร้อมดังนี้คือ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าสามารถสมัครเข้าสอบคัดเลือก เข้าสถาบันการบินพลเรือน และเลือกศึกษาในหลักสูตรการบำรุงรักษาอากาศยาน (Aircraft Maintenance) ใช้เวลาศึกษา 2 ปี เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับอนุปริญญาบัตร และได้รับใบอนุญาตในการประกอบอาชีพช่างซ่อมอากาศยานและเครื่องยนต์เพื่อปรับ ค่าวิชาชีพสามารถสมัครงานประกอบอาชีพ ช่างเทคนิคอากาศยาน และเครื่องยนต์ได้
โอกาสในการมีงานทำ
  อาชีพช่างเทคนิคอากาศยาน และเครื่องยนต์จัดเป็นอาชีพที่ขาดแคลนอาชีพหนึ่ง เนื่องจากผู้ที่จะ ประกอบอาชีพนี้ต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรพิเศษ ซึ่งสามารถผลิตได้ครั้งละไม่มาก และค่าใช้จ่ายใน การศึกษาค่อนข้างสูง แต่เมื่อสำเร็จการอบรมแล้วต้องมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขการรับสมัครงานจึงสามารถเข้าปฏิบัติงานได้ อาชีพนี้ยังเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงาน และจัดได้ว่าเป็นอาชีพที่มีรายได้สูงอาชีพหนึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ที่ได้รับวุฒิอนุปริญญา หรือวุฒิปริญญาตรีทั่วไป ที่ต้องการประกอบอาชีพนี้ควรที่ จะมีความรู้ภาษาอังกฤษดีพอสมควร สามารถทำคะแนนในวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ได้ดี
อาชีพช่างเทคนิคอากาศยาน และเครื่องยนต์นี้นอกจากทำงานในบริษัทสายการบินทั่วไปแล้ว ยังสามารถ ทำงานในบริษัทเอกชนที่นำเข้าเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับอากาศยานได้ หากมีประสบการณ์และมีความ ชำนาญ
โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
  ช่างเทคนิคอากาศยาน และเครื่องยนต์ที่ปฏิบัติงานมานานจนมีความชำนาญ และหากได้รับการ อบรมในหลักสูตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป จะสามารถเลื่อนขั้นไปจนถึงตำแหน่งหัวหน้า หากมีความสามารถในการบริหาร และมีคุณสมบัติตามเงื่อนไข สามารถได้เลื่อนขึ้นจนถึงตำแหน่งสูงสุด คือ ผู้บริหารขององค์กรในสายงานปฏิบัติการ
อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
  ช่างซ่อมบำรุงเครื่องมือสื่อสารการบิน ช่างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องวัดประกอบการบิน
แหล่งข้อมูลอื่น ๆ
  สถาบันการบินพลเรือน หนังสือพิมพ์ และเว็บไซต์บริการจัดหางาน การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย)

   

กลุ่มที่ 1 บุคลิกภาพแบบจริงจังไม่คิดฝัน นิยมความจริง (Realistic) อาทิเช่น ช่างฟิต วิศวกรโยธา ฯลฯ
กลุ่มที่ 2 บุคลิกภาพแบบที่ต้องการใช้เชาว์ปัญญา (Investigative) อาทิเช่น เภสัชกร นักวิเคราะห์การตลาด ฯลฯ
กลุ่มที่ 3 บุคลิกภาพแบบมีศิลปะ (Artistic) อาทิเช่น ผู้สื่อข่าว ภูมิสถาปนิก ฯลฯ
กลุ่มที่ 4 บุคลิกภาพแบบที่ชอบสมาคมสังคมกับบุคคลอื่น (Social) อาทิเช่น ครู อาจารย์ ช่างเสริมสวย ฯลฯ
กลุ่มที่ 5 บุคลิกภาพแบบกล้าคิดกล้าทำ (Enterprising) อาทิเช่น ทนายความ พนักงานขาย ฯลฯ
กลุ่มที่ 6 บุคลิกภาพที่ทำตามระเบียบแบบแผน (Conventional) อาทิเช่น เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เลขานุการ ฯลฯ

ข้อมูลจาก กองส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน

 
ติดต่อสอบถาม webmaster@jobsawasdee.com  

Menu   Link www.jobsawasdee.com Copyright ©2013
 หน้าแรก  สมัครสมาชิก  www.jobnorththailand.com  
 ตำแหน่งงานว่าง  ติดต่อเรา  www.jobesan.com
 ใบสมัครงาน    www.jobtai.com