รหัสงาน : 0508741   พิมพ์   ปิดหน้านี้
พนักงานขับรถ  : 1 อัตรา ประกาศเมื่อ : 17 เมษายน 61
ลักษณะงาน •จัดส่งสินค้าตามลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย •ควบคุมดูแลให้มีการตรวจสภาพและซ่อมแซมรถตามที่ได้รับมอบหมายตามกำหนดเวลา •ปฎิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา เช่น การรับ-ส่งของแทน,การซื้อของ เป็นต้น
สวัสดิการ ประกันสังคม  โบนัส  เบี้ยขยัน  ค่าล่วงเวลา   
เงินเดือน ไม่ระบุ
คุณสมบัติผู้สมัคร ชาย   อายุ 25 ปี ขึ้นไป
  วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
  ประสบการณ์ 0 ปีขึ้นไป
 
1. ชำนาญเส้นทางในกทม และปริมณฑล เป็นอย่างดี
2. มีใบขับขี่ทั้งรถจักรยานยนต์และรถยนต์
3. มีความรับผิดชอบ ขยันและอดทน
4. มีความซื่อสัตย์สุจริตในการทำงาน
สถานที่ปฏิบัติงาน ตามที่อยู่บริษัท
วิธีการสมัครงาน ส่งใบสมัครผ่านเว็บไซต์นี้   สมัครด้วยตนเองตามที่อยู่บริษัท   ส่งใบสมัครทางอีเมล์
 
บริษัท เท็คโปรโมชั่น แอนด์ แอดเวอร์ไทซซิ่ง จำกัด
 สาขา   
 ประเภทธุรกิจ สิ่งพิมพ์/สื่อสารมวลชน   
 ปีที่ก่อตั้ง ก่อตั้งเมื่อ : พ.ศ. 2528   จำนวนพนักงาน : 5 - 20 คน
 ลักษณะธุรกิจ บริษัท ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ทุกชนิด เช่น สมุดเรียน คู่มือ หนังสือ โบรชัวร์ นามบัตร ใบปลิว แผ่นพับ และอื่นๆ  
 ที่อยู่ 347/36 หมู่9 ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์  
 จังหวัด สมุทรปราการ  
 เบอร์โทรศัพท์ 02-497-9872, 080-807-2424   แฟกซ์ :  02-497-9871
 อีเมล์ toddkitiphankul@gmail.com
 เว็บไซต์
 ติดต่อคุณ ทศพล กิติพันธ์กุล ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ
พิมพ์   ปิดหน้านี้