บริการสำหรับ คนหางาน
รายละเอียดตำแหน่งงานว่าง
 โปรดศึกษา รายละเอียดของแต่ละตำแหน่งงานอย่างรอบคอบ ก่อนสมัครออนไลน์ หากพบเจอตำแหน่งงานที่ไม่เหมาะสม หรือ เข้าข่ายหลอกลวง แจ้งได้ที่นี่
โครงการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 5 : มากกว่า 15 อัตรา
ประกาศเมื่อ : 8 ธันวาคม 60
รหัสงาน : 0507942
ลักษณะงาน "หลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง" มุ่งเน้นและส่งเสริมให้ผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปที่สนใจ ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารประเทศ ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน การเตรียมความพร้อมสู่รัฐบาลดิจิทัลเพื่อเป็นพื้นฐานความยั่งยืนให้แก่ประเทศบนหลักธรรมาภิบาลที่ดี สอดคล้องกับการขับเคลื่อนประเทศเข้าสู่ Thailand 4.0
สวัสดิการ  
เงินเดือน ไม่ระบุ
คุณสมบัติผู้สมัคร ชาย หรือ หญิง   อายุ 23 ถึง 35 ปี
  วุฒิการศึกษา สูงกว่าปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  ประสบการณ์ 0 ปีขึ้นไป
 
1. ข้าราชการพลเรือนหรือข้าราชการอื่นๆ ที่เทียบเท่าผู้ดำรงตำแหน่ง
2. พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานอื่นของรัฐ
3. นายทหาร หรือ นายตำรวจ ที่มีชั้นยศ อัตราเงินเดือน พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก หรือ พันตำรวจเอก ขึ้นไป
4. ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2535
5. อาจารย์มหาวิทยาลัย ระดับตั้งแต่ รองศาสตราจารย์ หรือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่ดำรงตำแหน่งบริหาร ขึ้นไป
สถานที่ปฏิบัติงาน ตามที่อยู่บริษัท
วิธีการสมัครงาน สมัครด้วยตนเองตามที่อยู่บริษัท  

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โลโก้ บริษัทสมาชิก
 สาขา   
 ประเภทธุรกิจ ราชการ/รัฐวิสาหกิจ/มูลนิธิ/องค์กร   
 ปีที่ก่อตั้ง ก่อตั้งเมื่อ : พ.ศ. 2550   จำนวนพนักงาน : 20 - 50 คน
 ลักษณะธุรกิจ การบริการให้คำแนะนำปรึกษาด้านการบริหาร  
 ที่อยู่ 120 หมู่ที่ 3 ชั้น 4 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่  
 จังหวัด กรุงเทพมหานคร  
 เบอร์โทรศัพท์ 021419021 หรือ 021419928   แฟกซ์ :  021437908
 อีเมล์ info@igpthai.com
 เว็บไซต์ www.igpthai.org 
 ติดต่อคุณ ปาริชาติ คมขำ ตำแหน่ง เลขานุการผู้บริหาร (ผู้อำนวยการสถาบันฯ)

ตำแหน่งงานอื่นของ สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ที่เปิดรับ สมัครงาน