บริการสำหรับ คนหางาน
คำถามที่พบบ่อย?
หากคุณมีคำถามที่ไม่สามารถหาคำตอบได้จากในนี้ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ คลิกที่นี่เพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่ต้องการสมัครสมาชิกเพื่อประกาศตำแหน่งงานว่าง มีค่าใช้จ่ายหรือไม่?
ต้องการประกาศตำแหน่งงานว่าง มีขั้นตอนอย่างไร?
ลืม username หรือ password ต้องทำอย่างไร?
ต้องการเปลี่ยน username หรือ ชื่อบริษัทต้องทำอย่างไร?
ต้องการ update ตำแหน่งงาน ต้องทำอย่างไร?
ต้องการเพิ่ม โลโก้ รูปภาพ หรือ แผนที่ ได้หรือไม่?
ต้องการแจ้งบริษัทที่หลอกลวงให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ ต้องทำอย่างไร?